خیر، هزینه ارسال محصولات برعهده مشتریان است و هنگام تحویل محصول دریافت میشود.

keyboard_arrow_up
Call Now Button